campo.Campo.add_phenomenon

Campo.add_phenomenon(phenomenon_name)